Danmarks største arbejdsplads

Datapolitik

Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger (persondataloven).

Registrering af oplysninger

Enhver oplysning afgivet ved deltagelse i konkurrencen registreres. Blandt andet registreres følgende: Navn, adresse, telefonnummer, uddannelsesbaggrund, kommune, e-mailadresse samt fremsendt CV og ansøgning.

Brug af oplysninger

CV, ansøgning, uddannelsesbaggrund samt kommune bruges til at udvælge vinderne af konkurrencen. En oplyst e-mailadresse samt telefonnummer bruges til at kontakte vinderne direkte.

Kun Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Publico Kommunikation har adgang til de nævnte oplysninger. Jf. konkurrencebetingelserne accepterer konkurrencedeltagere, at Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Publico Kommunikation må eksponere eventuelle billeder, navn, uddannelsestype og uddannelsessted (kun by) på Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds platforme. Deltagerne accepterer, at deres navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.

Deltagerne kan få indsigt i egne oplysninger ved at henvende sig til Andreas Nørskov Pedersen (anp@rserhverv.dk). Ved henvendelse vil Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd stille krav om dokumentation for at sikre, at oplysningerne kun udleveres til rette vedkommende.

Alle oplysningerne slettes 1. august 2018.

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Publico Kommunikation opfylder Datatilsynets sikkerhedsregler for behandling af personoplysninger, der er anmeldt til Datatilsynet af en privat virksomhed. Det er f.eks. kun særligt autoriserede medarbejdere, der har adgang til oplysningerne. Oplysningerne opbevares og behandles i et særligt sikret miljø. Transmission af data mellem deltagernes PC og ansøgningsformularen sker SSL-krypteret.