Job i Naturens Rige

SKIBSVIRKSOMHED YDER ET STORT BIDRAG TIL SAMFUNDET

Værftet i Hvide Sande udviklet og producerer dagligt løsninger og produkter til skibsindustrien og vind- og offshorebranchen – og så er der bogstavelig talt plads til alle. Hvide Sande Shipyard, Steel & Service beskæftiger mere end 200 medarbejdere, der er fordelt på fire lokationer med tilsammen over 8.500 kvm overdækkede produktionsfaciliteter.

 

Bred faglighed og medarbejdertrivsel

For at sikre ikke blot meget tilfredse kunder, men også en høj medarbejdertrivsel, tilbydes der en bred faglighed og stor opmærksomhed om de årlige trivselsundersøgelser for medarbejderne. Ved at se på den enkelte person og dennes faglige og personlige kompetencer sikrer virksomheden sig, at hver enkel medarbejder har gode muligheder for at yde en indsats, der bidrager til den personlige stolthed og dermed trivsel på arbejdspladsen.

 ”Vi samarbejder med en række erhvervsskoler og sikrer os, at vi som udgangspunkt altid har omkring 20 lærlinge ansat i virksomheden. Mange af vores projektledere og chefer er startet hos os som lærlinge og har taget mulighederne for en intern karriere. Herud over har vi et højt antal medarbejdere fra det rummelige arbejdsmarked, herunder fleksjobbere,” fortæller Ellen Rasmussen, der er HR Manager hos Hvide Sande Shipyard Steel & Service.

 

Innovation og nytænkning

Ingen ordrer er for store eller for små i bogen hos Hvide Sande Shipyard, Steel & Service, der er med i front, når det gælder nye løsninger indenfor bæredygtig skibsfart.

Udover, at virksomheden har leveret fem hybridfartøjer (herunder færger), bygger fuldelektriske fartøjer samt er med til at udvikle brugen af hydrogenteknikken til nærskibsdriften, udvikler stålafdelingen deres tilbud til markedet.

Med egen ingeniørstab og -produktion bliver der udviklet egne produkter til industrien samt produceret mangfoldige løsninger for en bred vifte kunder indenfor industrien, vind- og offshorebranchen. Stålafdelingen har i alt fire afdelinger langs vestkysten - placeret i Varde, Hvide Sande og Ringkøbing.

Koncernens serviceafdeling udbyder en bred vifte serviceydelser on- og offshore. Afdelingen råder over forskellige entreprenørmaskiner, 30 t/m lastbilkran, 80 t/m mobilkran samt en slæbebåd, der udover at løse kystnære opgaver også udfører uddybningsopgaver langs vestkystens havne. Etablering af spunsvægge, pæle og andet materiel kan udføres med den såkaldte ”jordhammer”.

”Takket være vores vanvittigt dygtige medarbejdere er det lykkes os at levere bæredygtige løsninger og skabe en øget bevidsthed. Det gør mig så stolt at vide, at mine kolleger er med til at sætte en miljørigtig standart,” siger Ellen Rasmussen.

 

FAKTA:

  • Hvide Sande Shipyard, Steel & Service blev grundlagt 1950 som et værft, der udelukkende byggede og servicerede de lokale fiskefartøjer.
  • I dag er virksomheden delt op i flere specialområder: Skibsværft og herunder en nybygningsafdeling, malerafdeling, reparations- og ombygningsafdeling samt en afdeling for historiske træskibe.
  • Hertil kommer en større stålafdeling, hvor der bl.a. produceres forskelligartet transportudstyr til vindbranchen, kraner til on- og offshore samt andre opgaver indenfor ”intelligent stål”.
  • Ydermere står hele Serviceafdelingen klar til mangfoldige serviceløsninger for kunderne. Hertil råder serviceafdelingen over en 80 tons mobilkran, en 30 tons/m lastbilkran samt en større maskinpark.  
  • Medarbejdertrivsel og inkludering af det rumlige arbejdsmarked har meget høj prioritet.  
  • Hvide Sande Shipyard, Steel & Service har i alt fire afdelinger, der er fordelt på lokationer i Varde, Hvide Sande og Ringkøbing.