100 procent fossilfrit område i 2040

GRØN ENERGI

 

Med Vestas og de store, åbne, vindrige arealer som drivkraft er energi blevet et stærkt omdrejningspunkt for erhvervslivet. Det gælder hele vejen rundt om vindmølleindustrien, hvor næsten 4.000 mennesker i Ringkøbing-Skjern arbejder. Dermed er kommunen den i Danmark, der beskæftiger flest inden for vindenergi.

Ringkøbing-Skjern har ambitiøse mål på klima- og energiområdet og har siden 2008 arbejdet på at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. Det opnås ved, at Ringkøbing-Skjern lokalt producerer lige så meget vedvarende energi, som borgere og virksomheder bruger tilsammen.

Ringkøbing-Skjern har blandt andet nu som mål at blive 100 procent fossilfri i 2040. Det vil sige, at der ikke længere anvendes fossil energi til fremstilling, varme og transport, men kun anvendes vedvarende energi. Her kan du se den nye klimapolitik for 2023-2026.

Apropos energi, så er Ringkøbing-Skjern blandt Europas fem grønneste kommuner - vi vandt nemlig en delt andenplads i kampen om den europæiske Green Leaf-pris 2021.