100 PROCENT VEDVARENDE ENERGI I 2020

GRØN ENERGI

 

Med Vestas og de store, åbne, vindrige arealer som drivkraft er energi blevet et stærkt omdrejningspunkt for erhvervslivet. Det gælder hele vejen rundt om vindmølleindustrien, hvor næsten 4.000 mennesker i Ringkøbing-Skjern arbejder. Dermed er kommunen den i Danmark, der beskæftiger flest inden for vindenergi.

Ringkøbing-Skjern har siden 2008 arbejdet på at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020. Det opnås ved, at Ringkøbing-Skjern lokalt producerer lige så meget vedvarende energi som borgere og virksomheder bruger tilsammen.

Ringkøbing-Skjern har desuden som mål at blive 100 % fossilfri i 2040. Det vil sige, at der ikke længere anvendes fossil energi til fremstilling, varme og transport, men kun anvendes vedvarende energi.

Visionerne bidrager til en storstilet udvikling af energiområder som vind, biomasse, biogas og sol. Det har resulteret i en stærk, lokal klynge, hvis løsninger har så højt et internationalt niveau, at næsten halvdelen af produktionen eksporteres. 

Ringkøbing-Skjern følger en plan med seks indsatsområder og over 50 konkrete indsats, som der bliver fulgt op på gennem de lokale energiregnskaber. Det handler om at bruge energien effektivt, om ren el til opvarmning og industri, lagring og smart energiforbrug, grøn transport, effektiv biomasseanvendelse og at Ringkøbing-Skjern er energilaboratorium.

Apropos energi, så er Ringkøbing-Skjern blandt Europas fem grønneste kommuner - vi vandt nemlig en delt andenplads i kampen om den europæiske Green Leaf-pris 2021.