Årets landsbypris til Faster Sogn - Astrup, Ejstrup og Faster

Et helt sogn, Faster Sogn, har fået prisen som Årets Landsby 2022 i Ringkøbing-Skjern Kommune og Landsbyprisen 2022 i Region Midtjylland.

Sognets borgere og foreninger med sogneforeningen Aktiv Faster i spidsen har gennem mange år arbejdet målrettet med at skabe et aktivt og levende landsbymiljø og blev netop i begyndelsen af 2022 indstillet til Landsbyprisen 2022 af LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Den kommunale pris som Årets Landsby, der foruden æren omfatter 25.000 kroner, følger automatisk med nomineringen til den regionale landsbypris. Den regionale landsbypris har Faster Sogn netop vundet i slutningen af april 2022 i konkurrence mellem fire landsbyer i regionen. Udover æren omfatter den også en kontant belønning på 150.000 kroner. I forbindelse med prisen er der også lavet denne lille præsentationsvideo.

 

Faster Sogn ligger nordøst for Skjern og syd for Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ud over landområderne omfatter sognet landsbyerne Faster, Astrup og Ejstrup. Sognet har knap 900 indbyggere. De fleste bor spredt i området, mens ca. en tredjedel af dem bor i den største landsby Astrup. 

Astrup set fra syd

Astrup set fra syd med boldbaner, skole, aktivitetshus og daginstitution i forgrunden (Foto flytmodvest.dk)

Borgerne i Faster Sogn er gode til at tænke nyt og til at samarbejde på tværs. Der gøres en stor indsats for at holde områdets bygninger flotte og velholdte, og overalt sker der hele tiden nye initiativer, der fremmer fællesskab og sammenhold.

I Faster Sogn er det lykkedes at få opført fire andelsboliger centralt i Astrup efter nedrivningen af det gamle hotel og der er skabt nye funktioner og arbejdspladser i det gamle andelsmejeri i byen. Efter i flere år at have stået tomt er det også lykkedes at få nye arbejdspladser ind i det gamle alderdomshjem i Astrup. Her giver den selvejende institution FastersHus nu unge hjemløse et midlertidigt hjem og støtte til at komme godt videre ud i egen bolig.

Sogneforeningen Aktiv Faster uddeler hvert år en forskønnelsespris til lokale borgere eller foreninger, der har lagt ekstraordinære kræfter i at renovere eller forskønne en bygning i lokalområdet. Det frivillige arbejde hyldes også hvert år med uddelingen af ildsjæle-prisen Fasters Flamme.

 

Nyt liv i det gamle andelsmejeri i Astrup

Astrup købmandsgård

Det gamle andelsmejeri i Astrup er nu flot renoveret og omdannet med blandt andet købmandsforretning som samlingssted for lokalområdet (Foto flytmodvest.dk)

Mejeriet fungerede fra 1933 til 1999, men der er kommet godt liv igen, siden foreningen, Faster Andelsmejeri, blev dannet og overtog bygningerne i 2007. Med hjælp fra fonde og masser af lokal knofedt fra frivillige er det lykkedes at ombygge og renovere mejeriet, så det i dag igen rummer arbejdspladser og er blevet et samlingssted med købmandsforretning, frisørsalon, fotograf, dyrlæge, ostelager, andelsbibliotek og privat beboelse. Hos købmanden er der i øvrigt mulighed for at leje en skinnecykel, så du kan tage på udflugt på den nedlagte banestrækning mellem Videbæk og Skjern. 

Renovering af mejeriets gamle hestestald står på aktivitetslisten over kommende projekter. Her er planen at indrette en ungdomsklub. De store og små planer lægges blandt andet i fællesskab, når sognet hvert fjerde år holder et Fremtidsværksted.

 

Astrup får Danmarks flotteste busskur

Blandt nye projekter på vej er også etableringen af Danmarks Flotteste Busskur, som en gruppe ildsjæle efter flere års arbejde nu har skaffet de nødvendige midler til at få bygget ved busstoppestedet i Astrup. Projektet støttes af blandt andre Realdania, Lokale- og Anlægsfonden, Erhvervsministeriets Landdistriktspulje, Region Midt og LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern.

 

Danmarks flotteste busskur

En skitse til det nye mødested i Astrup (Foto Realdania)

Det nye samlingspunkt bliver arkitektonisk udformet som et orangeri med store vinduespartier. Her kan man slå sig ned for en stund og følge livets gang i byen, for at venter på bussen eller bare for at få en snak med andre, der er tjekket ind for at mødes uformelt. Ideen er, at huset skal fungere som landsbyens dagligstue og være frit tilgængeligt døgnet rundt. Busskuret forventes klar til åbning i 2024.

 

Børnesporet Faster-Astrup

Børnesporet Faster-Astrup er fra starten af 2022 blevet det nye fælles navn for vuggestuen, børnehaven, SFO´en og skolen i Astrup.

Navnet er inspireret af placeringen midt i Naturens Rige, Ringkøbing-Skjern Kommune, og understøtter samtidig det store fokus på lige fra vuggestuen til skolen at koble børnenes læring og udvikling op på noget konkret, praktisk og håndgribeligt i naturen. Skolen arbejder også på at blive certificeret som DGI Udeskole som den første folkeskole i kommunen.

 

Børnesporet Faster-Astrup

Vuggestue, børnehave, SFO og skole ligger lige ved siden af hinanden og sammen med Aktivitetscentret i Astrup (Foto flytmodvest.dk)

Børnesporet Faster-Astrup omfatter en vuggestue med 16 pladser, en idrætsbørnehave med ca. 30 børn, SFO med ca. 30 børn og skolen med ca. 70 børn fordelt på 0.-6. klassetrin.

Institutioner og skole ligger lige ved siden af hinanden i Astrup, og her ligger også Aktivitetshuset. Det letter børnefamilierne i hverdagen, når børnene dermed selv kan transportere sig rundt mellem SFO, skole og fritidsaktiviteter.

Børnesporet Faster-Astrup er udendørs omgivet af have, legepladser, boldbaner, multibane med kunstgræs og for nylig er der også kommet en kæmpe hoppepude til.

Faster-Astrup hoppepude

Hoppepuden er et nyt populært tilbud i Børnesporet Faster-Astrup (Foto rksk.dk)

 

Plads til aktiv fritid

Lige ved siden af daginstitutioner og skole i Astrup ligger Aktivitetshuset, som blev etableret i 2004 – også ved hjælp af frivilli­ge kræfter og fondsstøtte.

Hele sognet nyder godt af huset. I dagtimerne bruges hallen aktivt af vuggestuen, børnehaven og skolen i blandt andet idrætstimerne. Områdets mange foreninger bruger blandt andet huset til badminton, gymnastik, volleyball og senior­gymnastik. Der er også plads til koncerter, private fester og større arrangementer. 

I landsbyen Faster ligger sognets kirke. Der er også et forsamlingshus i Faster.

 

Landsbyen Faster

Landsbyen Faster med Faster Sogns Kirke (Foto flytmodvest.dk)

Der er over tyve foreninger i Faster Sogn, så ud over de mange fritidstilbud i Aktivitetscentret i Astrup er der også andre muligheder for foreningsaktiviteter i området. Blandt andet jagt, cykling, billard og strikning. Ejstrup Hede byder også på en svæveflyveklub

Der er flere muligheder for fornøjelses- og motionsture på områdets mange vandre- og cykelstier. Der er også gode udflugtsmuligheder ved Ejstrupsøerne. Det kuperede terræn i de gamle brunkulslejre byder på spændende vandre- og mountainbikeruter. Der kan fiskes, og området inviterer også til skovture med madkurven. I et samarbejde mellem kommunen, ryttere og jægere er der desuden i 2024 etableret en ridesti i Faster Plantage.

I Faster Sogn er der også en række bander. Af den gode slags. Det vil sige en række grupper af seniorer, der hygger sig sammen og blandt andet sørger for at holde det hele pænt og rent inde og ude omkring Aktivitetshuset, hejser flagene og sørge for forplejningen under sportsugen.

 

Har du lyst til at bo i Faster-Astrup? 

Har du lyst til at vide mere om området, så kan du finde flere oplysninger på hjemmesiden for Faster-Astrup

Du kan også finde en kommunal byggegrund, hvis du vil bygge dit drømmehus i Astrup eller i Faster

 

Byggegrunde i Astrup

 Der er byggegrunde til salg her i Astrup (Foto grundsalg.rksk.dk)

Camilla og Niels er flyttet til No fra Aarhus

Økonomien med et hus til en tredjedel af prisen i Østjylland var afgørende, da Camilla og Niels som ingeniørstuderende med barn i vente valgte at flytte fra Camillas hjemby Aarhus til Vestjylland, hvor Niels kommer fra. Begge er ivrige jægere og Camilla har to heste, så den nemme adgang til naturen er ekstra plusser ved flytningen. Camilla fremhæver også, at folk er meget imødekommende og hjælpsomme. Der er desuden gode jobmuligheder. Niels har dog allerede fået job i et Aarhus-firma, der benytter lejligheden til at ekspandere med en ny afdeling i Vestjylland. 

 

Annie og Kurt er flyttet til Hvide Sande

Efter mange års forelskelse i Vesterhavet har Annie og Kurt bygget deres drømmehus i Hvide Sande. -Da vi tog den endelige beslutning, var der flere af vores venner, der sagde: Jamen, der sker jo ikke noget derude vest på. De følte jo nærmest, at hvis vi flyttede herud, så stod man af. Vi har oplevet, at vi er stået på! Vi er stået på et liv, der er mere i balance, siger Annie. Der står stadig lige meget i kalenderen, og parret fremhæver fordelene ved at have naturen og roen omkring sig og samtidig være en del af et aktivt lokalsamfund.